Back

Science Faculties

Mr. Sailendra Kumar Tripathi (Chemistry)(Coordinator Day Shift)
Prof. Dr. Ramesh Narayan Tripathi (Physics)
Assoc. Prof. Vinod Kumar Srivastav (PhysiCs)
Mr. Krishna Mohan Kohar(Botany)
Mr. Rajendra Raut (Physics)
Mr. Laxmi Narayan Chaudhary (Physics)
Mr. Pradeep Kumar Pandey (Chemistry)
Mr. Bharat Giri (Chemistry)
Mr. Sahendra Yadav (Zoology)
Mrs. Pushpa Raymanjhi (Zoology)
Mr. Pratik Jaiswal (Mathematics)
Mr. Bishnu Pandey (Mathematics)
Mr. Brijmohan Prasad Kohar (Mathematics)
Mr. Ravi Gupta (Mathematics)
Mr. Kaushal Gautam (English)
Mr. Laxman Gyawali (English)
Mr. Krishna Bashyal (Nepali)
Mr. Kamal Giri (Nepali)
Mr. Vivek Prabhakar (Chemistry)

Management Faculties

Praksh Pandey (Coordinator Morning Shift)
Mr. Saroj Kamal Shrestha (Finance/ Marketing)
Mrs. Anita Amatva (Finance)
Mr. Dinesh Khanal (Finance)
Mr. Pratik Jaisawal (Mathematics)
Mr. Yam Narayan Giri (English)
Mr. Ganapati Ghimire (English)
Mr. Kesh Bahadur Thapa (English)
Mr. Bindhyachal Baniya (Account)
Mr. Deepak Gautam (Account)
Mr. Rupak Thapa (Account)
Mr. Hari Bhusal (Economics)
Mr. Prakash Pandey (Economics)
Mr. Samrat Chhetri (Economics)
Mr. Gopal Sigdel (Social)
Mr. Rishi Gyawali (Social)
Mr. Prakash Gyawali (Nepali)
Mr. Gokul Pokhrel (Nepali)
Mr. Gobind Ghimire (Management)

Management Faculties

Deepak Lamichhane (Economics)(Coordinator Day Shift)
Mr. Saroj Kamal Shrestha (Finance/ Marketing)
Mrs. Anita Amatya (Finance)
Mr. Raju Gyawali (Finance)
Mr. Laxman Gyawali (English)
Mr. Pratik Jaiswal (Mathematics)
Mr. Ravi Gupta (Mathematics)
Mr. Prakash Pandey (Economics)
Mr. Rupak Thapa (Account)
Mr. Jay Prakash Gupta (Account)
Mr. Bindhyachal Baniya (Account)
Mr. Krishna Bashyal (Nepali)
Mr. Kamal Giri (Nepali)
Mr. Gopal Sigdel (Social)
Mrs. Sita Bhattarai (Social)
Mr. Sushil Chaudhary (HM)
Mr. Manjesh Pathak (Computer)
Mr. Balaram Adhikari (English)